Administrasjon

Daglig leder: Janne Olsen Iversen
Telefon: 908 83 705
Mail: janne@rfgbetong.no

Janne Olsen Iversen er selskapets daglige leder. Hun er 35 år gammel og har jobbet i over ti år med betong. Hun satte på leverandørsiden av ferdigbetong, og vært med på prosjekter fra små private aktører, til store prosjekter for Riksentreprenører. Hun har med sin erfaring god kjennskap til betongsammensetning og funksjonaliteten til betongen. Janne har jobbet som regionsjef i Trøndelag for en av Norges ledene betongleverandører. Der var hun ansvarlig for 7 betongfabrikker og regionens ansatte. I tillegg har Janne jobbet som daglig leder i et maskinentreprenørselskap i Gudbrandsdalen hvor hun hadde ansvaret for ca 50 ansatte samt den daglige driften.

Driftsleder: Christian Iversen
Telefon: 416 19 788
Mail: christian@rfgbetong.no


Christian Iversen er 37 år gammel og har lang fartstid i bransjen. Hans spisskompetanse er hovedsakelig innen industrigulv og eksponerte betongoverflater. Han har jobbet som aktiv gulvstøper fra 2004 – 2018. Fra 2014 kombinerte han gulvstøping med prosjektlederrollen og koordinerte vareinnkjøp, mannskapsbehov, kundeoppfølging og ansvarlig for sluttprodukt til kunde. I de senere årene har han jobbet aktivt med kalkulasjon, hatt tett samarbeid med store og små entreprenører, vareleverandører og prosjekterende i tidlig fase av nye prosjekter. Hans praktiske bakgrunn er til stor nytte når oppdragsgivere ønsker forslag til praktiske løsninger både med tanke på effektivisering, optimalisere sluttprodukt, og kostnadsbesparende tiltak. 

Arbeidsleder: Stefan Varpestuen
Telefon: 900 84 130
Mail: stefan@rfgbetong.no

Stefan Varpestuen er 34 år gammel........